سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهرداد رهنمایی – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
زهرا حجاری – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
سیدحسین قطمیری – دکتری هیدرولوژی و منابع آب

چکیده:

با توجه به غلظت بالای فلوئور در منابع آب زیرزمینی منطقه لارستان ۵۰ نمونه آب آشامیدنی از چاههای منطقه برداشت شد. در این پژوهش مناطق با غلظتهای بالای فلوئور شناسایی گردیده و دلایل احتمالی غلظت بیش از حد مجاز آن مورد بررسی قرار گرفته است. میانگین غلظت فلوئور در منطقه مورد مطالعه۲/۸۳ میلیگرم بر لیترمیباشد که بالاتر از بیشینه غلظت مجاز تعریفشده برای فلوئور در آبهای آشامیدنی توسط سازمان حفاظت محیط زیست آمریکاو سازمان بهداشت جهانیمیباشد. نمودار جعبهای غلظت فلوئور در آبهای آشامیدنی نشان میدهد که آبهای دارای تیپ کلریدی بیشترین غلظت فلوئور را دارند.غلظت فلوئور در آبهای آشامیدنی با غلظت سدیم، کلسیم،کلر و سولفات همبستگی مثبت نشان داده که نشان – دهنده شرایط مناسب برای انحلال کانیهای غنی از فلوئور میباشد. با توجه به غلظت بیش از حد مجاز فلوئور در منابع آب آشامیدنی برای بعضی از ساکنین منطقه و خطر ابتلا به بیماریهای فلوروسیس دندانی و استخوانی، آگاهی کافی در مورد این موضوع و ارائه راهکارهای بازدارنده ضروری است