سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دریانوردی و حمل و نقل دریایی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

عبدالرضا شیخ الاسلامی – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران
محسن محمودی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برنامه ریزی و حمل و نقل
غلامرضا ایلاتی – دانشجوی دکتری مهندسی برنامه ریزی حمل و نقل

چکیده:

واگنهای هدایت شونده ی اتوماتیک رباتهای سیاری هستند که برای حرکت علائم یا سیمهای موجوددر کف مسیر را دنبال می کند استفادها ز این وسیله به کمک مکانیزه شدن تسهیلاتو انبار راندمان را افزایش داده و هزینه هارا کاهش میدهد استفادهاز واکنهای هدایت شونده ی اتوماتیک د ربنادر کانتینری به تازگی توسعه یافته است و بنابراین تحقیقات کم یدراین زمینه صورت گرفته است با توجه به وجود بنادر متعدد درایران همچنین بنادر ترمینال کانتینری بزرگی چون بندر شهیدرجایی نیاز به تحقیقات بیشتر احساس می شود دراین مقاله توزیع واگنهای هدایت شونده ی اتوماتیک چندظرفیتی دربنادر دارای ترمینالهای کانتینری بسیار مکانیزه مورد بررسی قرارمیگیرد.