سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مرتضی جهان – دانشگاه امام حسین (ع)، دانشکده فنی مهندسی
سیدمحسن محسنی شکیب –

چکیده:

یکی از اتصالات دارای اهمیت درسازه های مرکب اتصال مکانیکی پیچی می باشد دراین اتصالات صفحات مختلف بواسطه پیچ بهم متصل شده و نسبت به تعداد ردیفها و تعداد پیچهای هرردیف سهم هریک از پیچها متاثر از پارامترهای مختلف دارای مقادیر متفاوت می باشند از آنجا که تلورانس بین پیچ و بدنه حفره یکی از تاثیر گذارترین پارامترها در سهم انتقال بارپیچها است لذا نتایج درچهارحالت با تلورنسهای مختلف بررسی و با نتایج تستهای تجربی دیگران مقایسه شد دراین مقاله انتقال نیرو و آنالیز گسیختگی اتصال دوطرفه با سه پیچ تحت نرم افزار اجزای محدود آباکوس مورد بررسی قرارگرفت معیارهای گسیختگی درنرم افزار آباکوس برای المانهای سه بعدی تعریف و از این رو با استفاده از زیربرنامه UMAT خصوصیات مکانیکی صفحات کامپوزیتی معرفی و با معیار هاشین خرابی لایه ها تا مرز گسیختگی مورد بررسی قرارگرفت.