سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا مهدیزاده – مسئول واحد مقاوم سازی سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس کشور
جمال الدین برزویی – کارشناس واحد مقاوم سازی سازمان نوسازی توسعه و تجهیزمدارس کشور

چکیده:

طاق ضربی عبارت از تیرهای فولادی هستندکه توسط طاقهای اجری پوشانده شده اند در دهه های گذشته این سقف ها به صورت وسیعی در ایران مورد استفاده قرارگرفته اند نتایج حاصل از زلزله های گذشته نشان میدهد به صورت کلی عدم انسجام در زلزله و عدم صلبیت از نقاط ضعف این نوع سقف ها می باشند اولین مشاهدات مربوط به رفتار لرزه ای این نوع سقف در ایران در زمین لرزه سال ۱۳۴۱ بویین زهرا به عمل امد عملکرد لرزه ای این سقف ها تفاوت چندانی با ساختمان های خشتی و گلی نداشت محققین سازه جداشدن تیراهن ها از یکدیگر و شکست دیوار های باربر را عامل فروریختن طاقهای اجری در این زلزله میدانند. سقفهای یاد شده از نوع غیرمهندسی سقف های طاق ضربی بودند.