سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تخلیه های الکتریکی، پلاسما و مهندسی پلاسما

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

داود حسن پور – پژوهشکده مهندسی – مرکز تحقیقات آذربایجان شرقی
ناصر اصغری – پژوهشکده تعلیم و تربیت آذربایجان شرقی

چکیده:

در این مقاله روشی جدید برای تولید قرات باردار ارائه شده است. پدیده بارداری قطرات نوسط ولتاژ بالای ۶-۱/۵ کیلوولت در یک سیستم پاشش دیکی صورت پذیرفته است . قطرات تولید شده در این سیستم ریزتر بوده و دارای توزیع یکنواخت تری نسبت به دیگر سیستمهای پاشش اسا. در این سیستم میزان نشست قطرات باردار بر روی هدف نسبت به سیستمهای هیدرولیکی مرسوم چهار برابر بهبود یافته و نشست بر روی خاک نقاط غیر هدف به صفر تقلیل یافته است. سیستم حاضر سیستمی خودکفا و بدون وابستگی به منبع تغذیه خارجی می باشد و ازطریق برق سرشمع موتور سمپاش تغذیه می گردد. توزیع میدان الکتریکی در فضای اطراف الکترود حاقوی سمپاش به صورت تابعی از چند جکله ای های لژاندر به دست آمده است. ولتاژ کاری سمپاش نیز توسط ضریب استفاده میدان بیان شده است.