سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

عطا سجودی – کارشناسی ارشد
حمیدرضا بزرگ عصاره – کارشناسی ارشد
روح ا… گنجی آزاد – کارشناسی ارشد
حسین افشین – استادیار دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

دراین پژوهش توزیع محوری دما و غلظت مونوکسید کربن دریک تونل با ابعاد واقعی برای سرعت های تهویه مختلف بررسی شده است مونوکسید کربن حاصل ازآتش سوزی درمرکز تونل توسط نرم افزار FDS5.0 بصورت عددی شبیه سازی گرددیه است نتایج بعدازبررسی صحت سنجی با یک کارتحلیلی نشان میدهد که کاهش غلظت CO درسقف تونل بصورت هارمونیک بوده و اختلاف آن با دما بصورت نمایی درطول تونل افزایش می یابد با افزایش سرعت تهویه طولی ازاختلاف غلظت مونوکسید کربن و دما کاسته شده و غلظت مونوکسید کربن با نرخ کمترین کاهش می یابد.