سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مریم محمدی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن دانشکده معدن دانشگاه صنعتی سهند تبریز
حمید آقابابائی – عضو هئیت علمی دانشکده معدن دانشگاه صنعتی سهند تبریز
اسرین اخضری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن دانشکده معدن دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده:

هندسه فرکتال شاخه ای جدید از علم هندسه است که پدیده های طبیعی و اجسام پیچیده و نامنظم را مطالعه می کند، برخلاف هندسه اقلیدسی که اجسام و پدیده های طبیعی را منظم و دارای بعد صحیح در نظر می گیرد، هندسه فرکتال برمبنای بعد اعشاری می باشد. این شاخه از هندسه که توانایی بررسی تغییرپذیری متغیرهای پیچیده را دارد به سرعت در علوم مختلف بخصوص علوم زمین گسترش یافته است. مقاله حاضر، به معرفی هندسه فرکتال، توزیع فرکتال و بعد فرکتال می پردازد، گامهای شناخت توزیع فرکتالی یک متغیر و نحوه تعیین بعد فرکتال آن را بیان می کند و بعد از معرفی توزیع های فرکتالی عیار کانسارها به طور ویژه کاربرد این توزیع ها در اکتشاف ذخایر معدنی را شرح می دهد.