سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمود مهرداد شکریه – استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
سید محمد علی الوانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ای

چکیده:

مسئله حرارت بالا و به شکل اختصاصی آن آتش، در سازه های کامپوزیتی مانند موشک ها، هواپیماها و عرشه کشتی ها نقشی حیاتی دارد . جهت محاسبه زمان تخریب برای صفحات کامپوزیتی، که در معرض آتش قرار گرفته اند، داشتن توزیع دما بر حسب زمان و مکان امری ضروریست . این تحقیق با استفاده از اصول پایه ای ترمودینامیک و ا ستفاده از فرمول بندی روابط ریاضی حاکم بر سوختن کامپوزیت پایه پلیمر، به توسعه روابط حاکم بر توزیع دما از یک بعدی به سه بعدی، برای کامپوزیت ها با الیاف بافته شده پرداخته . پس از استفاده از روش های عددی برای حل , نتایج حاصل از حل با مدلی مبتنی بر آزمایش مقایس ه شد . نتایج نشان از انطباق خوب این نتایج در ابتدای اعمال بار حرارتی با نتایج حاصل از حل عددی دارد . البته در طول زمان این اختلاف کمی افزایش پیدا خواهد کرد و این بدلیل ساده سازی انجام شده در روابط ریاضی است . همچنین خطوط هم دما در ابتدا به شکل دایره و در نهایت شکل مرز قطعه را بخود خواهد گرفت . ملاحظه شد انتقال حرارت در راستای الیاف و در صفحه کامپوزیت سریع تر از راستای عمود بر آن انجام می گیرد.