سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سامان عباسی چناری – کارشناس ارشد سازه های آبی

چکیده:

بمنظور ساماندهی رودخانه ها روش های متفاوتی مورد استفاده قرار می گیرند که بسته به نوع رودخانه، مورفولوژی مسیر، شرایط آب و هوایی، تاثیر بر زمین های زراعی اطراف و اهداف طرح و غیره انتخاب می شوند. یکی از روشهایی که در این زمینه دارای کاربرد وسیعی است استفاده از آبشکن ها در پایدارسازی و تثبیت کناره رودخانه فرسایش پذیر و ایجاد مسیر مناسب برای هدایت جریان است. از دیدگاه کمی، فرسایش و رسوبگذاری تابع عوامل مختلفی است که از آن جمله می توان به نوع آبشکن، الگوی جریان اطراف آن، شکل هندسی، میزان حمل رسوب توسط آب و اهداف مهندسی اشاره نمود. در این مقاله توزیع سرعت اطراف آبشکن های L شکل به صورت دو بعدی و سه بعدی با استفاده از روش حجم محدود، شبیه سازی شده است. در این بررسی آبشکن L شکل نفو ناپذیر، به صورت غیر مستغرق در زوایای ۳۰،۴۵،۶۰،۷۵،۹۰،۱۲۰ درجه از قوس رودخانه با قوس ملایم رودخانه کارون اهواز قرار داده شد و به منظور شبیه سازی الگو و تلاطم جریان اطراف آبشکن، از بین مدل های آشفتگی موجود در نرم افزار از مدل آشفتگی دو معادله ای K -e استفاده شد. نتایج نشان داد که تلاطم جریان، محدوده سرعت های ماکزیمم و در نهایت بیشترین آبشستگی بستر در دماغه آبشکن اتفاق می افتد و با تغییر موقعیت آبشکن در جهت جریان در زوایای مختلف قوس، در زاویه ۷۵ درجه و ۱۲۰ درجه به ترتیب بیشترین و کمترین مقدار را دارد.