سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حبیبه قدسی – دانشجوی دکتری عمران- سازه های هیدرولیکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد جواد خانجانی – استاد بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

مطالعات گسترده ای پیرامون لایه مرزی حول موانع مستغرق انجام شده است. تغییرات ضریب درگ و به تبع آن نیروی درگ حائز اهمیت است. به طور کلی کاهش درگ به عمل متقابل بین سیال و جسم نسبت داده می شود. همچنین موجب جدایی جریان و تغییر فاز از لایه آرام به لایه آشفته می شود. سطح آزاد سیال باعث تقویت جریان های ثانویه شده، همچنین نوسانات سرعت عمودی را کاهش می دهد. لایه مرزی متاثر از پارامترهایی همچون زبری سطح، تنش برشی و عدد رینولدز می باشد. مطالعه هر چه بیشتر لایه مرزی در اطراف موانع مستغرق حائز اهمیت است. این مقاله ویژگی های لایه مرزی با حضور مانع در مسیر جریان، را بررسی کرده است. برای حل عددی مسئله از روش تفاضلات محدود استفاده گردید. همچنین ضرایب پسا در هر مقطع برای پروفیل های سرعت محاسبه گردیده است.