سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حبیبه قدسی – کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد جواد خانجانی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

مطالعات گسترده ای پیرامون لایه مرزی حول موانع مستغرق انجام شده است . تغییرات ضریب درگ و به تبع آن نیروی درگ حائز اهمیت است. به طور کلی کاهش درگ به عمل متقابل بین سیال و جسم نسبت داده می شود. همچنین موجب جدایی جریان و تغییر فاز از لایه ارام به لایه آشفته می شود. سطح آزاد سیال باعث تقویت جریان های ثانویه شده ، همچنین نوسانات سرعت عمودی را کاهش می دهد . لایه مرزی متاثر از پارامترهایی همچون زبری سطح ، تنش برشی و عدد رینولدز می باشد. مطالعه هر چه بیشتر لایه مرزی در اطراف موانع مستغرق حائز اهمیت است. این مقاله ویژگی های لایه مرزی با حضور مانع در مسیر جیان ، را بررسی کرده است . برای حل عددی مسئله از روش تفاضلاب محدود استفاده گردید. هکچنین ضرایب پسا در هر مقطع برای پروفیل های سرعت محاسبه گردیده است.