سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

آرمان آریامنش – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند تبریز، تبریز ش
جعفر صادق مقدس – دانشیار مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند تبریز، تبریز شهر جدید سهند

چکیده:

در این مقاله توزیع زمان ماند ۱ فاز مایع در جریانهای هم جهت مایع-گاز در استاتیک میکسر نوع کنیکس ۲ برای سیستم آب / هوا مورد بررسی قرار گرفتهاست. تأثیر سرعت ظاهری گاز و مایع، زاویه پیچش المانها و طول استاتیک میکسر روی زمانماندو عدد پکلت ۳ مطالعه شدهاست. این استاتیک میکسر مجهز به ۶ المان اختلاط بوده که المانهای مجاور با زاویه ° ۹۰ کنارهمدیگر قرار داده شدهاند. در این تحقیق زوایای پیچش ° ۹ ۱۳۵ و ° ۱۸۰ برای المانها مورد بررسی قرار داده شدهاست نسبت طول به عرض المانها ۱/۵طول لوله۹۸cmقطر داخلی آن ۵cm آب و هوا به عنوان فاز پیوسته و محلول نمک طعام به عنوان فاز پخش شده یا ردیاب مورد استفاده قرار گرفته و دادههای ازمایشگاهی هم با مدل اختلاط محوری مقایسه گردیده است.