سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد ذرتی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب
بهروز دهان زاده – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
عبدالرضا ظهیری – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

درمطالعات برنامه ریزی منابع آب تعیین حجم رسوبات مخازن سدها ازاهمیت زیادی برخوردار است ولی مهمتر از آن نحوه توزیع رسوب درمخزن برای طراحی تونل آب برنیروگاه دریچه های تخلیه رسوب و آبیاری می ب اشد دراین مقاله تلاش شده است تا رسوبات درمخزن سدکرخه با استفاده ازروش کاهش سطح برلند – میلر توزیع شود قیاس نتایج بدست آمده با هیدروگرافی سال ۱۳۸۴ حاکی از رضایت بخش بودن پاسخهای روش کاهش سطح برلند – میلراست