سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فتح ا… کریم زاذه – دانشجوی دکتری
احمد ساعتچی – استاد
مهدی صالحی – استاد
امیرحسین کوکبی – استاد

چکیده:

تیتانیوم و الیاژهای آن با داشتن خواصی نظیر نسبت استحکام به وزن بالا مقاومت استثنایی در برابر خوردگی و زیست سازگاری مناسب با بدن کاربردهای وسیعی در صنایع هوا-فضا ،پزشکی ،شیمیایی و غیره پیدا کرد.در این میان آلیاژ Ti-6Al-4Vاز جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و بیش از ۵۰ درصد آلیاژ تیتانیوم که در صنایع مختلف مورد استفاده قرار میگیرد از جنس آلیاژ می باشد.بنابراین هر گونه فراوری در طراحی و بهینه کردن فرایندهای ساخت برای این آلیاژ نقش مهمی را در کاربردی تر کردن آن و کاهش هزینه ها به همراه دارد.یکی از مسائلی که درمورد جوشکاری این آلیاژ وجود دارد تشکیل حفره درمنطقه جوش است که باعث افت خواص فیزیکی و مکانیکی آن می گردد دراین تحقیق توزیع حفرات درمنطقه جوش آلیاژ Ti-6Al-4V که توسط جوشکاری میکروپلاسمایی به یکدیگر اتصال داده شده مورد ارزیابی قرارگرفته است بدین منظور نمونه هایی از ورقهای نازک آلیاژ فوق تهیه گردید و سپس در محلول حاوی HF+HNO3+H2O تمیز کاری شد درادامه با انتقال نمونه ها به فیکسچر مناسب و اعمال گاز خنثی شرایط لازم برای اجرای فرایند جوشکاری پلاسمایی به روش روباز مهیا گردید این فراینددر شرایط مختلف شدت جریان سرعت جوشکاری فلوی گاز پلاسما و محافظ انجام گرفت نتایج ارزیابی ها نشان داد بهدلیل وجود هیدروژندر فلز پایه و کاهش حد حلالیت آن دردمای بالا حفراتی در منطقه جوش حین انجماد حاصل شده است و دانسیته این حفرات درکنارهای منطقه جوش بیشتر از مرکز آن است. این امر متاثر از پایین بودن دما و به دنبال آن کاهش سیالیت دراین منطقه نسبت به مرکز جوش است.