سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مهنازالسادات امیرشاه کرمی – استادیارگروه زمین شناسی،دانشگاه پیام نور استان اصفهان، مرکز وزوان

چکیده:

فراوانی گروه های متعددی از روزن داران کف زی بزرگ در نهشته های دریایی کم عمق الیگوسن-میوسن از حوضه رسوبی تتیس، ابزار مناسبی در بازسازی و کرونواستراتیگرافی پلاتفرم های کربناته سنوزوئیک فراهم آورده اند.یکی ازمهمترین نهشته های در یایی کم عمق ایران در زمان الیگوسن-میوسن، سازند آسماری است که در حوضه رسوبی زاگرس در جنوب غربی ایران واقع شده است.فونای موجود در نهشته های زمان روپلین-چاتین در حوضه رسوبی مدیترانه ، حوضه رسوبی هند-غرب اقیانوس آرام و رسوبات سازند آسماری از تشابه واضحی برخوردارند که حاکی از ارتباط دریایی در این حوضه های رسوبی می باشد.لیکن، توزیع متفاوت روزن دارن بزرگ در زمان آکی تانین – بوردیگالین حاکی از آن است که ، هیچ نوع ارتباط دریایی بین نهشته های دریایی کم عمق سازند آسماری و منطقه هند-غرب اقیانوس آرام در این زمان وجود نداشته است