سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امیر امینی – دانشگاه بیرجند
حمید فلقی – بیرجند
مریم رمضانی – دانشگاه بیرجند

چکیده:

توزیع اقتصادی بار یکی از مسائل مطرح در بهره برداری از سیستم قدرت است که در آن با توجه به نگرانی های روزافزون از آلاینده های زیست محیطی، علاوه بر مسائل اقتصادی آلودگی های زیست محیطی نیز در نظر گرفته می شود. همچنین محدودیت منابع سوخت های فسیلی سبب گسترش نفوذ منابع انرژی تجدیدپذیر از جمله نیروگاه ها ی بادی در سیستم قدرت شده است. این امر اگر چه سبب کاهش هزینه بهره برداری و آلودگی های زیست محیطی می شود، اما به دلیل ماهیت غی رقابل پیش بینی تولید این نیروگاه ها ، سطح ریسک سیستم افزایش یافته و سبب کاهش امنیت شبکه می گردد . در این مقاله مسأله توزیع اقتصادی-زیست محیطی بار با حضور نیروگاه بادی به صورت یک مسأله بهینه سازی سه هدفه مطرح شده است که در آن تولید نیروگاه ها به گونه ای تعیین می شود که علاوه بر هزینه بهره برداری، آلودگی تولیدی و ریسک سیستم به صورت همزمان کمینه گردد. علاوه بر این برای در نظر گرفتن شرایط واقعی، محدودیت حداکثر بارگذاری خطوط انتقال و نیز تلفات شبکه در مدل سازی لحاظ شد ه است. برای حل مسأله از الگوریتم چند هدفه بر اساس حرکات باکتری استفاده شده است. به منظور بررسی کارایی روش پیشنهادی، مسأله برای سیستم ۳۰ باسه IEEE پیاده سازی ونتایج بررسی شده است.