سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

غلامرضا زارعی گوار – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، باشگاه پژوهشگران جوان
آیدین سخاوتی – دانشکده فنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
علیرضا مرامی ایرانق – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تبریز
سیدامین رهنمای سادات – انجمن علمی برق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:

در این مقاله مسئله توزیع اقتصادی بار برای شبکه قدرت با ژنراتورهایی که ناحیه مجاز تولیدشان علاوه بر محدودیت حداقل و حداکثر تولید در نواحی معینی نیز به صورت گسسته می باشد، با استفاده از الگوریت م های مهاجرت پرندگان و آشوب حل شده است . دراین حالت واحدهای تولید توان در محدوده حداقل و حداکثر خود دارای نواحی ممنوعه تولید (POZ) هستند. برای حل مسئله روش جستجوی گسسته که در آن قیود مساوی و نامساوی تابع هدف بدون استفاده از تابع جریم ه (پنالتی) ارضا می شود، بکار گرفته شده است. الگوریتم جدید ترکیبی از الگوریتم PSO با الگوریتم آشوب می باشد که نتایج حاکی از بهبود سرعت وکارایی الگوریتم پیشنهادی برای مسایل با فضای جستجوی گسسته نسبت به PSO اصلی می باشد. روش پیشنهادی بروی یک سیستم قدرت نمونه با ۵ نیروگاه اعمال و نتایج حاصله با روشهای قبلی مقایسه شده است.