سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی قاسمی – دانشگاه فنی، دانشگاه محقق اردبیلی، ایران
رضا بازیار – شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی
علی یوسفی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
هادی افاق زاده – دانشکده فنی، دانشگاه محقق اردبیلی، ایران

چکیده:

با افزایش روز افزون مصرف انرژی الکتریکی از چندین دهه گذشته، سیستم های مرتبط با تامین آن نیز بسیار گسترش یافته اند به گونه ای که امروزه توزیع بار بین واحدهای تولید انرژی با کمترین هزینه، به یکی از گسترده ترین و پیچیده ترین مسائل در بهره برداری سیستم های قدرت تبدیل شده است در این مقاله برای کمینه کردن هزینه ها از روش هوشمند جدیدی به نام الگوریتم جستجوی هارمونی که مبتنی بر هوش جمعی می باشد، برای حل مساله توزیع اقتصادی بار بین نیروگاهها استفاده شده است. این الگوریتم برای حل مساله توزیع اقتصادی بار با توابع غیر خطی هزینه که شامل محدودیتهای ناشی از نیروگاه ها از جمله: شیر ورودی بخار، توازن تولید و مصرف در سیستم، زونهای ممنوعه، حدود تولید، نرخ های افزایشی و کاهشی می باشد، مورد استفاده قرار گرفته و بر روی سیستم های نمونه اعمال شده است. الگوریتم پیشنهادی بر روی سیستم های نمونه ۶ نیروگاهی با بار درخواستی ۱۲۶۳ مگاوات، ۱۵ نیروگاهی با بار درخواستی ۲۶۵۰ مگاوارت و ۴۰ نیروگاهی با بار درخواستی ۲۵۰۰ مگاوات با در نظر گرفتن اثر شیر ورودی، زونهای ممنوعه و تابع آلودگی ناشی از نیروگاهها اعمال شده و نتایج بدتس آمده از الگوریتم پیشنهادی با الگوریتم های دیگر مقایسه شده که نشان دهنده کارایی این الگوریتم در حل مساله توزیع اقتصادی بار می باشد.