سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس نیروگاههای برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حامد مسکنی – شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد
سعید علیشاهی – شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد
محسن ذبیحی – شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد
حمید فلقی – دانشگاه بیرجند

چکیده:

امروزه، توزیع بار بین واحد های تولید کننده انرژی به نحوی که کمترین هزینه را به همراه داشته باشد، یکی از مهمترین مسائل دربهره برداری از سیستم های قدرت بشمار می آید. در این مقاله، از روشی جدید به نام الگوریتم جستجوی گرانشی که مبتنی بر هوش جمعی می باشد به منظور حل مساله توزیع اقتصادی بار بین نیروگاه ها با در نظر گرفتن واحدهای چندسوختی و اثر شیر ورودی بخار استفاده شده است. این الگوریتم برای حل این مسئله پیچیده که شامل توابع غیرخطی می باشد روی سیستمی با ۱۰ نیروگاه با باردرخواستی ۲۷۰۰ مگاوات مورد استفاده قرار گرفته است. یافته های حاصل از این مقاله در قیاس با نتایج بدست آمده در مقالات معتبر منتشر شده نشان می دهند که الگوریتم پیشنهادی می تواند در حل انواع مسائل توزیع اقتصادی بار به کار گرفته شده و نتایج مناسبی را به دست