سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حامد مسکنی – دانشگاه بیرجند،دانشکده مهندسی گروه قدرت بیرجند
مهران تقی پور – دانشگاه بیرجند،دانشکده مهندسی گروه قدرت بیرجند
علی درزی – دانشگاه بیرجند،دانشکده مهندسی گروه قدرت بیرجند
علی رضا مرادی – دانشگاه بیرجند،دانشکده مهندسی گروه قدرت بیرجند

چکیده:

امروزه توزیع باربین واحدهای تولیدکننده انرژی به نحوی که کمترین هزینه راه به همراه داشته باشد.یکی ازمهمترین مسائل دربهره برداری ازسیستم های قدرت بشمارمی آید. دراین مقاله ازروشی جدیدبه نام الگوریتم جستجوی گرانشی که مبتنی برهوش جمعی می باشد.به منظورحل مساله توزیع اقتصادی باربین نیروگاهها استفاده شده است . این الگوریتم برای حل مسئله پیچیده که شامل توابع غیرخطی هزینه مانندقیدشیرورودی بخارمی باشدروی سیستمی با۱۳ نیروگاه باباردرخواستی سیستم ۱۸۰۰ و۲۵۲۰ مگاوات مورداستفاده قرارگرفته است. یافته های حاصل ازاین مقاله درقیاس بانتایج بدست آمده درمقالات معتبیرمنتشرشده نشان می دهندکه الگوریتم پیشنهادی می توانددرحل انواع مسائل توزیع اقتصادی باربه کارگرفته شده ونتایج مناسبی رابدست دهد