مقاله توزیع نامتقارن رانت نفتی و توسعه روستایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در اقتصاد فضا و توسعه روستایی از صفحه ۵۵ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: توزیع نامتقارن رانت نفتی و توسعه روستایی
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رانت نفتی
مقاله توسعه روستایی
مقاله وابستگی
مقاله شکست سیاست گذاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مومنی فرشاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این پژوهش مشخص کردن رابطه سیاست گذاری نادرست با عملکرد اقتصادی بر محور تبیین رابطه رانت نفتی و توسعه روستایی است. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی است و تحلیل ها بر اساس ترکیبی از الگوی نظری نهادگرایی با تکیه بر مفهوم وابستگی به مسیر طی شده و اقتصاد سیاسی رانتی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که کانون اصلی مشکل شکست در سیاست گذاری است و این مساله در دوران های تاریخی با نفت و بدون نفت به صورت یکسان اثرات خود را منعکس ساخته است. مقاله با ارائه پیشنهادهایی برای برون رفت از پدیده شکست سیاست گذاری خاتمه می یابد.