مقاله توزیع مکانی بیماری مالتیپل اسکلروزیس در استان چهارمحال و بختیاری در یک دوره ۲۰ ساله که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از صفحه ۷۳ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: توزیع مکانی بیماری مالتیپل اسکلروزیس در استان چهارمحال و بختیاری در یک دوره ۲۰ ساله
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اپیدمیولوژی مکانی
مقاله توزیع مکانی
مقاله شیوع
مقاله سیستم اطلاعات جغرافیایی نقشه سازی
مقاله مالتیپل اسکلروزیس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رییسی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: بیاتی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: کرمی جلال
جناب آقای / سرکار خانم: سرکارگراردکانی علی
جناب آقای / سرکار خانم: کاتورانی شلیر
جناب آقای / سرکار خانم: رمضان نژاد پانته آ
جناب آقای / سرکار خانم: مباشری محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: مالتیپل اسکلروزیس (MS) یک بیماری نورولوژیکی مزمن سیستم اعصاب مرکزی می باشد که بوسیله التهاب، تخریب میلین و آسیب اکسونی مشخص می شود. هدف از این تحقیق تعیین کلی شیوع مکانی-فضایی این بیماری در استان چهار محال و بختیاری می باشد.
روش بررسی: در این مطالعه توصیفی و تحلیلی ۴۷۹ مورد بیمار که بین سال های ۱۳۷۱ تا پایان سال ۱۳۹۰ بر اساس فاکتورهای تشخیصی MC Donald WI به طور قطعی در گروه تشخیصی بیماری قرار گرفته بودند وارد مطالعه و اطلاعات سن، جنس، سال تشخیص بیماری و آدرس آن ها از پرونده بیماران استخراج گردید. پس از جمع آوری اطلاعات بیماری و داده های مکانی، شروع به ساختن نقشه توزیع جغرافیایی بیماری نموده و با محاسبه شیوع و استاندارد کردن بیماری بر حسب جمعیت، نقشه شیوع بیماری در شهرستان ها و بخش های استان تهیه شد. نقشه سازی در محیط نرم افزار Arc GIS صورت گرفت. برای نقشه سازی شیوع بیماری از روش quantitie (مقادیر موجود) استفاده گردید.
یافته ها: شهرستان شهرکرد با ۵۹٫۷% بیشترین و شهرستان کوهرنگ با ۱% کمترین تعداد بیماری را داشتند. در بخش های بازفت، میانکوه و منج هیچگونه مورد بیماری وجود نداشت. توزیع بیماری بیشتر در سمت شرق و شمال شرق استان بود. میزان شیوع در شهرستان شهرکرد ۸۷٫۹۵ و در لردگان ۱۱٫۸۴ در هر صدهزار نفر بود که بیشترین و کمترین میزان شیوع را به خود اختصاص داده اند.
نتیجه گیری: توزیع و شیوع بیشتر بیماری در نیمه شرقی استان می تواند به دلیل شهرهای بزرگی همچون شهرکرد، بروجن و فرخشهر باشد، لذا به نظر می رسد MS یک بیماری است که بیشتر در مناطق شهری شیوع پیدا می کند، همچنین در این مطالعه با توجه به شیوع پایین تر بیماری در مناطق سردسیر، لازم است در مطالعات بعدی علاوه بر وجود جمعیت، عوامل محیطی مکانی نیز بررسی گردند.