مقاله توزیع فلزات سنگین در خاک های کشاورزی اطراف کارخانه سیمان کارون، جنوب شرق مسجد سلیمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در ژئوشیمی از صفحه ۲۱۵ تا ۲۲۶ منتشر شده است.
نام: توزیع فلزات سنگین در خاک های کشاورزی اطراف کارخانه سیمان کارون، جنوب شرق مسجد سلیمان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فلزات سنگین
مقاله کارخانه سیمان
مقاله گرد و غبار
مقاله خاک
مقاله مسجد سلیمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی میرحسن
جناب آقای / سرکار خانم: پورنیا محسن
جناب آقای / سرکار خانم: امیری فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مطالعه، ۱ نمونه سنگ آهک، ۱ نمونه گرد و غبار و ۱۷ نمونه خاک سطحی از اطراف کارخانه سیمان کارون انتخاب و توسط دستگاه ICP-OES، غلظت فلزات سنگین از قبیل کادمیم، سرب، مس، روی، نیکل، کروم و کبالت در آنها تعیین شد. روند تجمع فلزات سنگین در خاک های سطحی منطقه به صورت Cr>Zn>Ni>Pb>Cu>Co>Cd است. بر اساس نتایج به دست آمده، منشا فلزات سنگین در خاک ها به گرد و غبار غنی از فلزات سنگین حاصل از تولید سیمان وابسته است. مقایسه نتایج به دست آمده با استانداردهای موجود و نیز با استفاده از معیارهایی مانند ضریب غنی شدگی، شاخص آلودگی و شاخص زمین انباشتگی، مشخص کرد که کارخانه سیمان کارون تاکنون از نظر داشتن این فلزات، آلودگی خاصی را بر روی خاک سطحی مناطق اطراف خود ایجاد نکرده است.