مقاله توزیع فضایی و مکان یابی ایستگاه های آتش نشانی شهر سنندج با استفاده از GIS و مدل AHP که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در فصل نامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس از صفحه ۶۵ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: توزیع فضایی و مکان یابی ایستگاه های آتش نشانی شهر سنندج با استفاده از GIS و مدل AHP
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مکان یابی
مقاله GIS
مقاله فرآیند تحلیل سلسله مراتبی شهر سنندج
مقاله ایستگاه های آتش نشانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شیخ الاسلامی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اسکورت جمیل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کاربری های امدادی با توجه به فعالیت هایی که بر عهده دارند، نسبت به سایر خدمات شهری از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشند. تحلیل مکانی ایستگاه های آتش نشانی از نظر ایمنی، دسترسی، ساختارهای فضایی و کالبدی، عوامل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی می تواند در جهت کاهش آسیب پذیری شهر تا حد زیادی موثر باشد. انتخاب بهترین مکان برای ایستگاه های آتش نشانی تحت تاثیر معیارها و ضوابط مختلفی از جمله شعاع پوششی، استخوانبندی شهر (ساختار فضایی) و کاربری اراضی خصوصا بافت های متراکم و فرسوده و فاصله از بازار هستند. بدین منظور و با توجه به معیارهای مکان گزینی و با توجه به توانمندی ها و وضع موجود شهر و نیز با ارزیابی و تجزیه و تحلیل وضعیت ایستگاه های آتش نشانی، نحوه توزیع مکانی و الگوی فضایی آنها مشخص گردید و چنین نتیجه شد که تعداد ایستگاه های موجود شهر سنندج جهت پوشش کل شهر کافی نبوده و بیش از نیمی از محدوده فعلی شهر، خارج از شعاع پوشش استاندارد (۳ تا ۵ دقیقه) هستند و نیازمند مکان یابی ایستگاه های جدید می باشند، تا بتوان زمینه ای فراهم آورد تا کل فضای شهر تحت پوشش ایستگاه های موجود و پیشنهادی قرار گیرد.در این مطالعه با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و تلفیق آن با قابلیت های GIS برای مناطقی که خارج از شعاع عملکردی ایستگاه های موجود بودند، ایستگاه های جدیدی مکان یابی گردید.