مقاله توزیع فضایی ومکانیابی مراکز آموزشی (مقطع راهنمایی) شهر کبودر آهنگ بااستفاده ازمدل AHP و تحلیل GIS که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در فصل نامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس از صفحه ۱۰۷ تا ۱۲۷ منتشر شده است.
نام: توزیع فضایی ومکانیابی مراکز آموزشی (مقطع راهنمایی) شهر کبودر آهنگ بااستفاده ازمدل AHP و تحلیل GIS
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش وپرورش
مقاله شهر کبودر آهنگ،AHP

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شیخ الاسلامی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مومنی سمیرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مکان یابی صحیح کاربری های شهری خصوصا کاربری آموزشی منجر به هماهنگی بین نیاز ها و خدمات ارائه شده از سوی کاربری ها می شود.عدم این هماهنگی در کاربری آموزشی باعث ایجاد مشکلاتی برای دانش آموزان و والدین آنها شده است. توجه به شعاع دسترسی، چگونگی همجواری مکان های آموزشی در ارتباط با سایر کاربری ها، تعداد دانش آموزان در کلاس و مدارس در مقایسه با آستانه های استاندار و … از جمله مواردی هستند که امروزه به خصوص در تحلیل های مکانی با استفاده سیستم های اطلاعات جغرافیای (GIS) مورد توجه برنامه ریزان شهری می باشد.هدف از انجام این تحقیق تعیین بهترین مکان برای مدارس راهنمایی شهر کبودر اهنگ با استفاده ازفرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) می باشد. روش کار در این پژوهش این است که پس از مطالعه مفاهیم نظری موضوع، شرایط موجود مدارس راهنمایی از نظر محل قرار گیری مورد بررسی قرار گرفت و با ارزیابی مدل های مختلف مکان یابی مدل همپوشانی شاخص ها و عملیات انطباقی انتخاب گردید. در میان مدل ها، مدل ارزیابی تصمیم گیری چند معیاره (A.H.P)، جهت محاسبه وزن (ضریب اهمیت) معیارها و زیر معیارها استفاده گردید. سپس لایه هر یک از معیارها با فرمت رستری از جمله لایه فاصله هر یک از کاربری ها(همسایگی های سازگار و ناسازگار)، شعاع پوششی مدارس راهنمایی موجود، نزدیکی به شبکه معابر و لایه تراکم جمعیت تهیه گردید. هر یک از آنها با توجه به زیر معیارها با استفاده از وزن مورد نظر طبقه بندی گردید .یعنی هر ۵ ضابطه سطح اول، بر اساس وزن های مربوط به خود تلفیق گشته و نقشه نهایی مدارس راهنمایی شهر کبودراهنگ با توجه به وزن آنها و به ترتیب اولویت مشخص گردید.