مقاله توزیع فراوانی علایم یائسگی و عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان الزهرا (س) اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته چهارم آبان ۱۳۹۲ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۱۵۴۰ تا ۱۵۴۷ منتشر شده است.
نام: توزیع فراوانی علایم یائسگی و عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان الزهرا (س) اصفهان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زنان
مقاله یائسگی
مقاله عوارض زودرس و عوارض دیررس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زمانی احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قلع ریز پروین
جناب آقای / سرکار خانم: صحافی سیدمحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ارزیابی زنان یائسه با هدف مشخص کردن عوارض زودرس و دیررس یائسگی و پیشگیری از بروز آن ها با مصرف داروهای هورمونی و یا سایر درمان های جایگزین ضرورت دارد. هدف کلی از انجام این طرح، تعیین توزیع فراوانی علایم زودرس و دیررس یائسگی و عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه کننده به بیمارستان الزهرا (س) اصفهان در سال ۱۳۹۱ بود.
روش ها: در این مطالعه توصیفی – تحلیلی و مقطعی بود که در سال ۱۳۹۱ انجام گرفت ۴۰۰ نفر از زنان یائسه بالای ۴۵ سال مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان الزهرا (س) اصفهان به طور تصادفی انتخاب شدند. برای تعیین عوارض زودرس و دیررس یائسگی از پرسشنامه استاندارد Jones و همکاران استفاده شد. آنالیز داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد.
یافته ها: از عوارض زودرس یائسگی، طاسی سر (۱ درصد)، ریزش موهای زیر بغل و پوبیس (۲ درصد)، وزوز گوش (۴ درصد)، سوزش و خارش پوست (۷ درصد) و درد پستان (۸ درصد) درصد کمی را به خود اختصاص دادند. شیوع عوارضی مانند سوزن سوزن شدن دست یا پا (۱۴ درصد)، تکرر ادرار (۱۹ درصد)، ترشح، سوزش و خارش دستگاه تناسلی (۲۳ درصد) و کوچک شدن اندازه پستان (۲۸ درصد) کمتر از ۳۰ درصد بود و شیوع عوارضی مانند سر درد و گرگرفتگی بیش از ۵۴ درصد گزارش شد. از عوارض دیررس یائسگی تنها فشار خون مطالعه شد که شیوع آن ۴۴٫۵ درصد بود.
نتیجه گیری: طبق نتایج این مطالعه با افزایش سن گرگرفتگی، سر درد، فشار خون، کوچک شدن اندازه پستان و تکرر ادرار و با افزایش شاخص توده بدنی گرگرفتگی و فشار خون افزایش یافت. زنان بی سواد نسبت به دیگر زنان سر درد، فشار خون و کوچک شدن اندازه پستان بیشتری داشتند. سوزن سوزن شدن دست یا پادر زنان مجرد در مقایسه با متاهل ها و در زنان بدون فعالیت بدنی در مقایسه با زنان دارای فعالیت بدنی بالاتر بود. فراوانی فشارخون و سوزن سوزن شدن دست یا پا در زنان مصرف کننده دخانیات، بیشتر بود. سر درد و کوچک شدن اندازه پستان در زنان مصرف کننده قرص های هورمونی کمتر از غیر مصرف کننده ها و بر عکس سوزن سوزن شدن دست یا پا در زنان غیر مصرف کننده کمتر از مصرف کننده ها بود.