مقاله توزیع سرعت متوسط عمقی در کانال های صاف ذوزنقه ای و مستطیلی با بهترین مقطع هیدرولیکی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۳ در آب و فاضلاب از صفحه ۱۱۱ تا ۱۲۱ منتشر شده است.
نام: توزیع سرعت متوسط عمقی در کانال های صاف ذوزنقه ای و مستطیلی با بهترین مقطع هیدرولیکی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کانال باز
مقاله سرعت متوسط عمقی
مقاله تنش برشی جداره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرشی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: کبیری سامانی عبدالرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رابطه های عمومی تخمین توزیع سرعت متوسط عمقی در کانال های باز با مقطع ذوزنقه ای، نتایج مناسبی ارائه نمی کنند. از این رو در این مقاله به ارائه روشی جدید برای تخمین این پارامتر در کانال های صاف ذوزنقه ای با بهترین مقطع هیدرولیکی پرداخته شد. در این روش، توزیع سرعت متوسط عمقی با استفاده از رابطه تنش برشی جداره محاسبه شد. برای واسنجی مدل تحلیلی، از نتایج مدل سازی آزمایشگاهی استفاده شد. نتایج حاصل از مقایسه مدل تحلیلی و آزمایشگاهی نشان می دهد که روش ارائه شده از دقت قابل قبولی برخوردار است.