مقاله توزیع اندازه ذرات رسوب معلق در فواصل زمانی معین در رودخانه کجور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در حفاظت منابع آب و خاک از صفحه ۷۳ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: توزیع اندازه ذرات رسوب معلق در فواصل زمانی معین در رودخانه کجور
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بار حوضه ای
مقاله توزیع اندازه ذرات رسوب معلق
مقاله تولید رسوب
مقاله دانه بندی لیزری
مقاله ویژگی های فیزیکی رسوب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی سیدحمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ذاکری محمدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسی ویژگی های فیزیکی رسوبات معلق از موضوعات مهم در مطالعه رودخانه هاست. یکی از این ویژگی های فیزیکی، توزیع اندازه ذرات رسوبی معلق است که نمایان گر ارتباطات مهمی بین منابع تولید رسوب و فرآیندهای رسوبی در حوزه های آبخیز می باشد. با این وجود پژوهش های مرتبط با دانه بندی ذرات رسوب معلق بسیار محدود می باشد. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی دانه بندی رسوبات معلق رودخانه کجور طی دوره زمانی یک ساله انجام شد. برای این منظور تعداد ۲۴ نمونه رسوب معلق با فواصل تقریبی ۱۵ روزه و در شرایط مختلف دبی جریان رودخانه (دبی پایه تابستان، دبی های متوسط و سیلابی) برداشت و پس از آماده سازی، تعیین قطر و توزیع ذرات آن ها به وسیله دستگاه تعیین قطر لیزری  HORIBA LA-950انجام گردید. نتایج نشان داد که ذرات رسوب معلق این رودخانه در شرایط مختلف و طی مدت نمونه برداری در بازه قطری ۰٫۸۲ تا ۳۵۳٫۵۵ میکرون قرار داشته و ذرات سیلت با مقدار ۹۷٫۶۸ درصد، سهم اصلی ترکیب بار معلق را تشکیل داده اند. هم چنین نتایج حاکی از آن است که بارندگی و برداشت شن و ماسه نقش مهمی در افزایش ذرات درشت دانه بار معلق ایفا نموده و در نمونه های سیلابی، دانه بندی ذرات با فاصله زمانی شروع سیل تا برداشت نمونه در ارتباط بوده است.