سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۴۰

نویسنده(ها):

علی شکوری – دانشیار دانشگاه تهران
خالد اسماعیل زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سردشت
جلیل سحابی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

چکیده:

هدف اصلی این مطالعه شناسایی و تعیین مولفه ها و شاخصه های توریسم پایدار است دراین مقاله سعی شده براساس منابع موجود مولفه های توریسم پایدار شناسایی شود و جاذبه های محیطی درجهت گسترش اکوتوریسم و بهره برداری بهینه از این قابلیت ها جهت رسیدن به توریسم پایدار مورد بررسی قرارگیرد همچنیندراین مطالعه سعی گردیده است ضمن ارایه مدلی برای توریسم پایدار و اشاره به مصادیقی از قبیل رفتار خصمانه بشر با طبیعت امکان ارایه پیشنهاداتی فراهم گرد د بطوریکه بتوان با به کاربستن آنها روند تخریب فعلی متوقف گردد و درحفظ جذابیت های جغرافیایی و پدیده های زیست محیطی که سرمایه ای تجدید ناپذیر بشریت هستند تلاش شود و از این منابع ارزشمند که برای بقای امروز و فردای بشر نقش حیاتی دارند محافظت به عمل آید واقعیت های موجود حاکی از آن است که عدم رعایت مسائل مربوط به اکوتوریسم خسارت های جبران ناپذیری برمنابع طبیعی وارد آورده است بهمین جهت از دغدغه های برنامه ریزان درحوزه گردشگری پایداری محیط زیست درکنار توسعه توریسم است ازمقدمات لازم برای این امر شناخت توریسم پایدار و مولفه های مربوط به آن میب اشد که که دراین مطالعه سعی شده براساس منابع موجود مولفه های توریسم پایدار شناسایی شود.