سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امین رحیمی کیا – دانشجی دکتری مدیریت ،عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
فاطمه محمدی پور – عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان،گروه داخلی_جراحی

چکیده:

صنعت توریسم و جهانگردی بهعنوان بزرگترین و متنوع ترین صنعت در دنیا به حساب می آید بسیاری از کشورها این صنعت پویا را به عنوان منبع اصلی درآمد اشتغال رشدبخش خصوصی وتوسعه ساختار زیربنایی می دانند با توجه به اهمیت صنعت توریسم در دنیای امروز ودرآمد سرشار ا زآن بنا به گزارش سازمان جهانی جهانگردی در سال ۲۰۰۴ تعداد گردشگران از مرز ۸۰۰ میلیون نفر گذشته و درآمد ناشی از آن به حدود ۸۰۰ میلیارد دلار رسیده است و پیش بینی می شود این رقم تا سال ۲۰۱۰ به بیش از یک تریلیارد دلار برسد این صنعت علاوه بر اثرات فرهنگی و اجتماعی با ایجاد اشتغال برای بیش از ۲۰۰ میلیون نفر حدود ۱۲ درصد از کل اشتغال جهانی را به خود اختصاص داده است براساسپیش بینی شورای جهانگردی تا سال ۲۰۱۵ صنعت گردشگری حدود ۱۰۰ میلیون شغل جدید ایجاد خواهد نمود. دراین مقاله در پی آن هستیم توریسم مسائل مدیریتی پیش رو این صنعت و نقش آن را در توسعهجوامع مورد بررسی قرار دهیم