سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای توریسم و توسعه

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

فروغ روگرنژاد – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی- گروه مدیریت دولتی
کریم کیاکجوری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی- گروه مدیریت دولتی

چکیده:

توریسم عبارتست از ظهور مجموعه روابطی که از مسافرت و اقامت یک نفر غیر بومی بدون اقامت واشتغال دائم در یک محل بوجود می آید وتوسعه پایدار نیز فرایندی است که طی آن مردم یک کشور نیازهای خود را برمی آورند و سطح زندگی خود را ارتقا می بخشند، بی آنکه از منابعی که به نسل های آینده تعلق دارد، مصرف کنند و سرمایه های آتی را برای تأمین خواسته های آنی به هدر دهند . مطالعات نشان داده اند که با توجه به سه اصل توسعه پایدار، یعنی اصل توسعه اقتصادی(تاثیر توریسم بر درآمد سرانه و رشد اقتصادی)، اصل توسعه اجتماعی(تقویت هویت جامعه ) و اصل زیست محیطی (حفظ فرآیندهای زیست محیطی، بیولوژیک) بین توسعه صنعت توریسم و توسعه پایدار کشورها رابطه مثبت و معن ی داری وجود دارد. در مقاله حاضر، با هدف شناخت مقدماتی ازتوریسم و رابطه آن با توسعه پایدار و نیز برخی موضوعات مهم مرتبط با آنها، بیان مختصری از تعاریف، اهمیت و ضرورت ونقش توریسم در توسعه پایدار مطرح می گردد . در پایان مقاله نیز، موارد مذکور جمع بندی شده و در قالب بحث ونتیجه گیری،کاربردهای مدیریتی و پیشنهادات مرتبط با آن، جهت پیگیری تحقیقات مشابه در آینده ارائه شده است.