سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم اکرمی – مدرس دانشگاه پیام نور ابرکوه
عاطفه همتی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد ابرکوه

چکیده:

توریسم عبارتست از ظهور مجموعه روابطی که از مسافرت و اقامت یک نفر غیر بومی بدون اقامت واشتغال دائم در یک محل بوجود می آید.توریسم یکی از پویا ترین فعالیت های اقتصادی عصر حاضر است که توسعه آن نقش مهمی در توسعه پایدار ایفا می کند وتوسعه پایدار نیز فرایندی است که طی آن مردم یک کشورنیازهای خود را برمی آورند و سطح زندگی خود را ارتقا می بخشند، بی آنکه از منابعی که به نسل های آینده تعلق دارد، مصرف کنند و سرمایه های آتی را برای تأمین خواسته های آتی به هدر دهند . دستیابی به توسعه گردشگری به طورمستمر بدون غفلت از طبیعت، بدون نابرابری های ناعادلانه برای همه نسلهای بشری موضوع اصلی توسعه گردشگری پایدار است.توریسم پایدار بر ضرورت استفاده و توسعه منابع گردشگری در یک راه سالم تأکیدمی کند و همزمان تمهیداتی ایجاد می کند که منابع برای استفاده نسلهای آتی باقی بماند. برای رسیدن به توسعه پایدار توریسم برنامه ریزی اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی متضمن تداوم وحفظ منابع طبیعی و فرهنگی و اقتصادی و در نهایت توسعه مناطق توریستی می شود .