سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای توریسم و توسعه

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

عطاء الله زعفرانلو – مدرس گروه جغرافیا- دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان
مهدی سیلانه – کارشناس جغرافیا

چکیده:

واژه پایدار امروزه به طور گسترده ای به منظور توصیف جهانی که در آن نظامهای انسانی و طبیعی تواماً به معنی ارایه راه حلهایی در « توسعه پایدار » . بتوانند تا آینده ای دور ادامه حیات دهند، به کار گرفته می شود مقابل الگوهای فانی کالبدی، اجتماعی و اقتصادی توسعه می باشد که بتواند از بروز مسایلی همچون نابودی منابع طبیعی، تخریب سامانه های زیستی، آلودگی جهانی تغییر اقلیم، افزایش بی رویه جمعیت، ب ی عدالتی و پایین آمدن کیفیت زندگی انسانها در حال و آینده جلوگیری کند. دستیابی به توسعه گردشگری به طور مستمر بدون غفلت از طبیعت، بدون نابرابری های ناعادلانه برای همه نسلهای بشری موضوع اصلی توسعه گردشگری پایدار است.توریسم پایدار بر ضرورت استفاده و توسعه منابع گردشگری در یک راه سالم تأکید می کند و همزمان تمهیداتی ایجاد می کند که منابع برای استفاده نسلهای آتی باقی بماند. برای رسیدن به توسعه پایدار توریسم برنامه ریزی اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی متضمن تداوم و حفظ منابع طبیعی و فرهنگی و اقتصادی و در نهایت توسعه مناطق توریستی می شود .در این مقاله سعی شده تا عوامل موثر بر توسعه و توریسم پایدار و منافع حاصل از آن و اصول توسعه پایدار صنعت گردشگری مورد بررسی قرار گیرد