سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای توریسم و توسعه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سجاد آستانی – مهندسی محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان وعضو باشگاه پژوهشگر
امین فرهادی رامین – مهندسی محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان وعضو باشگاه پژوهشگر

چکیده:

در راستای توسعه تجارت خدمات ، ضروری است که زمینه ها و فرصت های متنوع کشف واطلاع رسانی شوند تا در یک فعالیت پیگیر و مستمر ، با یافتن الگوهای مناسب جهانی زمینه های مختلف توریسم، از جمله توریسم ورزشی فعال گردد.توریسم ورزشی از یک سو مستلزم وجود جاذبه های سیاحتی و فرهنگی است و از سوی دیگر با یک فعالیت ورزشی توام می گردد .خواه در این فعالیت ورزشی سهیم باشیم و خواه صرفاً آن را تماشا کنیم.در این مقاله سعی برآن داریم،درابتدا به شرح توریسم ورزشی بپردازیم ، توریسم ورزشی در ایران و جهان را مقایسه کرده وسپس به الگوبرداری در تحقیقات توریسم ورزشی از کشور یونان پرداخته وپتانسیل های ورزشی را در ایران بررسی می کنیم.