سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای توریسم و توسعه

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمدمجتبی کیخای فرزانه – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
احمدرضا کیخای فرزانه – عضوهیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

صنعت جهانگردی رویدادی صنعتی ، گسترده ، جهان شمول ودر حال رشد است که دارای نمودهای اقتصادی مهمی برای ورزش و مسابقات ورزشی و منافع حاصله از سفر و جهانگردی بر کشورهای میزبان است. تحقیقات راجع به صنعت جهانگردی و حوزه های بازاریابی آن نشانگر حجم بالایی از مطالعات است که بر روی موضوع انگیزش و رضایتمندی انجام گردیده است. اما در مورد اینکه چه عواملی فرد را ترغیب می کند که تبدیل به جهانگردی برای رویدادهای ورزشی شود و یا اینکه آیا این گونه عوامل ترغیب کننده با آنچه که در ورزش، جهانگردی یا فرهنگ مطالعات انجامی بر روی بازاریابی برای سایر رویدادها صورت پذیرفته ،متفاوت هستند یا خیر؟ تحقیقاتی صورت نپذیرفته است. در این مقاله آمیزه ای از فرهنگ انگیزش جهانگرد از دیدگاه سه حوزه جهانگردی ، بازاریابی و ورزش ارائه می شود. علاوه براین، پیشنهادی برای تحقیقات آتی ارائه می شود که بر مبنای آزمودن مجموعه نوینی از متغیرهای انگیزشی و شناسایی منظری برای نوع شناسی جهانگردان ورزشی می باشد