سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای توریسم و توسعه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فهیمه دویران – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

چکیده:

دستیابی به توسعه درگرو توجه به ارکان اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و زیست محیطی در یک جامعه است وتوریسم به عنوان فعالیتی اثر گذار بر تمامی ارکان توسعه،بیش ازگذشته نیازمند توجه و مطالعه است. در این میان توریسم به عنوان یک عامل اقتصادی عمده و بسیار مؤثر درسالهای اخیر،آنچنان جریان سرمایه ها،درآمدها،هزینه ها،آرایه ی ارقام مثبت و منفی در توازن حساب های دولت ها و انباشت سرمایه ها و سرمایه گذاری ها را به وجود آورده است که تا سی چهل سال پیش در ذهن نمی گنجید. در حال حاضر توریسم بیش از هر فعالیت اقتصادی و صنعتی دیگر در جهان موجب حرکت سرمایه ها و انتقال پول ها شده است.مصارف و درآمدهای حاصل از آن نیز به مراتب بیشتر و سریع تر از تولید ناخالص ملی و صادرات جهانی کالا و خدمات رشد یافته است.در همین راستا تحقیق حاضر بر آن است تا به ارزشهای اقتصادی توریسم در مقیاس بین المللی و اثرات ناشی از آن در توسعه اقتصادی کشورها بپردازد.