سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی مؤمنی – دانشیار گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:

صنعت توریسم به اندازه ای در توسعه اقتصادی، اجتماعی کشورها از اهمیت برخوردار است که اقتصددانان آنرا صادرات نامرئی نام نهاده اند. امروزه قریب به یک هشتم جمعیت جهان سفر می کنند در بیشتر کشورها به منزله نمادی از هویت فرهنگی و یکی از منابع مهم کسب ارز جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است. کشور ایران با وجود شرایط مناسب جغرافیایی، چشم اندازهای باشکوه طبیعی و میراثهای گرانقدر فرهنگی و تاریخی، نتوانسته است سهم شایسته خود را از بخش جهانگردی جذب نماید. بطوریکه در سال ۲۰۱۰ میلادی تنها ۰/۲ درصد از توریسم جهانی به ایران سفر کرده اند. این تحقیق با این فرضیه مورد بررسی قرار گرفته است که با فرهنگ سازی مناسب، امنیت اجتماعی، افزایش توریسم تحقق خواهد یافت. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی زمینه یاب و ابزار سنجش اطلاعات بصورت میدانی و استفاده از مدل و پرسشنامه و روش کتابخانه ای به تجزیه و تحلیل موضوع می پردازد.