سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد عبداله شمشیر – کارشناس ارشد منابع آب شرکت مهاب قدس
امیر پژمان هویدا – کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی شرکت مهاب قدس

چکیده: