سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

میترا آرامی – دانشگاه صنعتی شریف،دانشکده مهندسی انرژی
الهام حاج حسن تهرانی – دانشگاه صنعتی شریف،دانشکده مهندسی انرژی
مریم موسوی – دانشگاه صنعتی شریف،دانشکده مهندسی انرژی
زینب حمیدزاده – دانشگاه صنعتی شریف،دانشکده مهندسی انرژی

چکیده:

سیستم های تولید همزمان سی اچ پی قادربه تامین توام الکتریسیته و حرارت در ساختمان ها با کاربری های متفاوت می باشند دراین تحقیق از میکروتوربین به عنوان محرک اولیه سیستم تولید همزمان استفاده شدهاست سیکل طراحی شده برای سیستم تولیدهمزمان شامل چیلرهای جذبی با دو حالت گرمایش و سرمایش به همراه سیستم بازیاب حرارتی HRSG) است این سیکل قادر به تامین گرمایش سرمایش آب گرم مصرفی و الکتریسیته مورد نیاز ساختمان است ساختمان انتخابی برای نصب سیستم تولیدهمزمان ساختمان مسکونی ۱۰ طبقه با مساحت زیربنای ۸۰۰۰m2 و دارای پیک تقاضای الکتریسیته ۳۲/۹۶kw ، آب گرم ۰/۹۲۹kw و گرمایش ۱۵۹۰kw و سرمایش ۲۰۲۸kw است با توجه به کاربری ساختمان که مسکونی است طراحی سیستم تولید همزمان با اولویت تامین حرارت در نظر گرفته شده است. دراینتحقیق فرض شده ساختمان نوساز و بدون سیستم گرمایش و سرمایش قبلی است محاسبات نشان میدهد مقدار بازگشت سرمایه این سیستم ۲ سال هزینه الکتریسیته تولیدی ۱۳۷۴ ریال به ازای یک کیلووات ساعت و هزینه حرارت تولید شده ۱۲۴۷ ریال به ازای یک کیلووات ساعت است.