سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: ششمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

جمال مشتاق – شرکت توزیع نیروی برق کردستان

چکیده:

بر همگان روشن است که نصب خازن در شبکه های توزیع می تواند نقش مهمی در کاهش افت ولتاژ آزادسازی ظرفیت و کاهش تلفات داشته باشد. اما گاهی مشکلات اقتصادی در شرکت های توزیع لازم می دارد که در نصب خازن مسائل اقتصادی، مورد نظر قرار گرفته و از یک طرف هزینه خازن و نصب آن و از طرف دیگر سود اقتصادی ناشی از نصب خازن را بررسی نموده و طی یک برآورد اقتصادی تصمیم گیری لازم در نصب یا عدم نصب خازن صورت گیرد. در این مقاله ضمن بررسی روابط ریاضی موجود در توجیه اقتصادی نصب خازن در شبکه های توزیع نرم افزار تهیه شده در این زمینه بررسی و نتایج حاصله روی فیدرهای ۲۰kv شهرستان سنندج ارائه می گردد و از آنجا که یکی از ورودیهای برنامه فوق منحنی بار تیپ مربوط به انواع مصرف می باشد لذا طی یک برآورد آماری در سطح شهرستان سنندج به بررسی تیپ منحنی بار انواع مصرف پرداخته که نتایج در این مقاله آمده است.