سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی انرژی، فناوریهای خودرو، توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی معانی – شرکت ایتراک
بابک مظفریان – شرکت ایتراک
ارس شیخی – شرکت باسکو

چکیده:

دیرزمانی است محققین حوزه محیط زیست در سرتاسر دنیا با ابراز نگرانی از وضعیت آلایندههای زیستمحیطی ناشی از سیستمهای حمل و نقل، با معرفی انواع فناوریهای خودرو، درصدد ارائه یک مدل پاک و یا تمرکززدایی از حجم آلایندهها در شهرها و مجتمعهای بزرگ هستند. تجربهی کشورهای پیشرفته در این زمینه نشان داده توسعه ایستگاههای شارژ خودردوهای الکتریکی تاثیر قابل ملاحظهای در گسترش فناوری خودروهای الکتریکی و هیبریدی دارد. اما توجیه اقتصادی نصب چنین ایستگاههایی با توجه به هزینه اولیه بالا همواره مورد سوال بوده و از گرایش سرمایهگذاران میکاهد . در این مقاله راهکارهای توسعه ایستگاههای شارژ خودردوهای الکتریکی در کنار سایر زمینههای تولید انرژی الکتریکی مورد بررسی قرار گرفته و شاخصهای اقتصادی سرمایهگذاری در این حوزه ارائه شده است. نتایج نشان میدهد با توجه به حمایتهای دولت در تولید پراکنده انرژی الکتریکی، احداث ایستگاههای شارژ خودردوهای الکتریکی توجیه اقتصادی مناسبی داشته و با توجه به آینده روشن این فناوری میتواند دارای جذابیتهای فراوانی برای سرمایهگذاران حوزه انرژی باشد