سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی انرژی، فناوریهای خودرو، توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی معانی – شرکت باسکو
بیژن گشایشی – شرکت باسکو
ارس شیخی – شرکت باسکو

چکیده:

دیرزمانی است محققین حوزه محیط زیست در سرتاسر دنیا با ابراز نگرانی از وضعیت آلایندههای زیستمحیطی ناشی از سیستمهای حمل و نقل، با معرفی انواع فناوریهای خودرو، درصدد ارائه یک مدل پاک و یا تمرکززدایی ازحجم آلایندهها در شهرها و مجتمعهای بزرگ هستند. در کشور ما ایران نیز در سالیان اخیر و در فصول سرد سال تعداد روزهای قابل توجهی از سال، شاخصهای آلودگی هوا از حد استاندارد گذشته و به حالت بحرانی میرسد که بخش عمدهای از آن به خودروهای سطح شهر نسبت داده میشود. میزان خسارت ناشی از تعطیلات و محدودیت- هایی که در این روزها به مجموعهها وارد میشود، بسیار زیاد و بعضاً غیرقابل جبران است. تلاشهای بسیاری در زمینه ارائه یک خودرو جایگزین برای کاهش مصرف سوختهای فسیلی ارائه شده است، اما توجیه اقتصادی بهره- گیری از آنها با توجه به هزینه اولیه بالا همواره مورد سوال بوده و از گرایش خریداران میکاهد. فناوری خودروهای هیبرید بعنوان یکی از فناوریهای ارائه شده در این زمینه نسبت به سایر فناوریهای دارای شاخصهای اقتصادی مناسبتری بوده و میتواند نقش موثری در کاهش حجم آلایندههای زیستمحیطی سطح شهرها داشته باشد. در این مقاله با توجه به نرخ حاملهای انرژی کشور در سال ۹۰ ، توجیه اقتصادی بهرهگیری از فناوری خودروهای هیبریدی در شرایط کاری مختلف بررسی و شاخصهای مربوطه ارائه شده است. مدیران و تصمیمگیران مجموعهها و سیستمهای حمل و نقل میتوانند با بهرهگیری از این نتایج نسبت به تصمیمگیری در مورد استفاده از این خودروها اقدام کنند.