سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدعلی بدری – استادیار، عضو هیئت علمی، اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، صندوق پستی ۱۳۴
مصطفی حسنعلیان – کارشناسانرژى ، شرکتسامان انرژى نیرو، اصفهان، خیابان هشتبهشتغربی، س

چکیده:

استفاده از نیروگاههای خورشیدی با توجه به مزایایی که دارند هر روز بیشتر از قبل مورد توجه قرار میگیرند. از جمله مزایای این نیروگاه-ها، تولید برق بدون مصرف سوخت، عدم احتیاج به آب زیاد، عدم آلودگی محیط زیست، امکان تأمین شبکههای کوچک و ناحیهای، استهلاککم و عمر زیاد میباشد. با این وجود هزینه اولیه نیروگاههای خورشیدی نسبت به منابع دیگر انرژی بالا میباشد. اما در شرایط خاص به خصوصدر جاهایی که دور از شبکه برق میباشد، استفاده از سیستم خورشیدی میتواند به صرفه تر باشد. در این مقاله هزینه سیستمهای خورشیدی با حالت استفاده از شبکه برق مقایسه شده است. برای این منظور از دو روش هزینه اولیه معادل و دوره بازگشت سرمایه استفاده گردیده است. هزینه اولیه معادل استفاده از شبکه برق در حالتی که مصرف کننده نزدیکشبکه است، بسیار کمتر از هزینه اولیه سیستمهای خورشیدی است. در روش دوره بازگشت سرمایه، حالت های مختلف با فواصل ۲ ،۱ ،۰ و ۳ کیلومتر با استفاده از چراغهای ال-ای- دی ساخت شرکت گلنور مقایسه شده اند