سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع فرهنگی نقش آن در توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سحر فائقی – کارشناسی ارشد رشته مدیریت امور فرهنگی ، عضو باشگاه پژوهشگران جوان دان
آرمین امیر – دانشجوی دکترای جامعه شناسی نظری و فرهنگی دانشگاه تهران

چکیده:

سازمانه ها درمعنای وسیع کلمه از شالوده های اصلی اجتماع امروزی هستند و مدیریت، مهمترین عامل در حیات، رشد وب الندگی یا نابودی سازمانهاست مدیریت، روند حرکت از وضع موجود را به وضع مطلوب هدایت می کند ودرهرلحظه برای ایجاد آینده بهتر درتکاپوستامروزه صنعت گردشگری در دنیا، یکی از منابع مهم درآمد و درعین حال از عوامل موثر درتبادلات فرهنگی بین کشورهاست کشور ما نیز با قدرت تاریخی چند هزار ساله و منابع فراوان و غنی جذب گردشگر، می تواند در این رقابت جهانی فعالانه شرکت کند و از این منبع سرشار ،سهمی شایسته درخور داشته باشد البته پر واضح است که موفقیت در این عرصه و دستابی بهمنبع مالی و غیر مادی حاصل از آن مستلزم درک پدیده گردشگری ،شناخت ابعاد و آثار آن، امنیت مورد نیاز که از مهمترین نیازهای تقاضا کنندگان و وظایف عرضه کنندگان این صنعت است و همچنین آشنایی با مدیریت صحیح مؤسسات و متولی صنعت گردگشری است مدیریتی که با جدیدترین دستاوردهای علمی هماهنگ باشد