سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بیتا بردبار – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی
سیدنعمت اله موسوی – عضو هیئت علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

چکیده:

از جمله راهکارهای نوین برای مقابله با خطرات فعالیت های کشاورزی و درنتیجه کاهش نوسانات درآمدی کشاورزان بیمه محصولات کشاورزی می باشد صندوق بیمه محصولات کشاورزی با هدف بیمه انواع محصولات کشاورزی ودامی به عنوا نوسیله ای برای دستیابی به هدفها و سیاستهای بخش کشاورزی در بانک کشاورزی تشکیل و شروع به فعالیت کرده است در مقاله حاضر سعی شده پس از مروری اجمالی بر مطالعات انجام شده در زمینه بیمه محصولات کشاورزی به اهداف و وظایف و حوزه عملکرد صندوق محصولات کشاورزی پرداخته و سپس به اهمیت بیمه محصولات کشاورزی در اقتصاد کشاورزی و اقتصاد ملی اشاره ای داشته باشیم.