سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا حافظ نیا – استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس
ابراهیم رومینا – دانش آموخته جغرافیای سیاسی از دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

دریا دارای کارکردهای متنوعی در زندگی بشر بوده است. در حال حاضر حیات انسانی وابسته به دریا است بگونه ای که زندگی بشر کنونی بدون دریا قابل تصور نم یباشد. نقشه جمعیتی جهان نیز نشان دهند هی سکونت بیشترین جمعیت جهان در سواحل و یا فاصله کمی از آن است. یکی از مهمترین کارکردهای نوین دریا توجه انسان به جنبه های گردشگری مرتبط با دریا و گذران اوقات فراغت در این محیط می باشد که این نوع گردشگری، توریسم دریایی نامیده می شود. توریسم دریایی به دلیل تنوع تفریحات مرتبط با دریا از یک سو و فضای حاکم بر زندگی انسانی مورد توجه روزافزون بشر قرار گرفته است. شنا، دریاگردی، ورز شهای دریایی، ماهیگیری، آفتاب ساحلی، ساح لگردی، غواصی و غیره موجب می شود هر ساله تعداد روزافزونی از جمعیت انسانی روانی این محیط های جغرافیایی شوند. مطالعه توان مندی دریا در جذب توریست نشان می دهد که بیشترین توریست های جهان در محیط دریا و فضای مرتبط با آن قرار می گیرند. جزیره قشم دارای ظرفیت های بزرگی در زمینه جذب و توسعه گردشگری دریایی است که می توان جهت توسعه محلی، منطقه ای و ملی این ظرفیت های را ساماندهی و بکار گرفت. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیل با پرداختن به ماهیت شناسی گردشگری دریایی در پ یمطالعه محیط دریایی قشم و توان مندی های گردشگری این فضا در جذب گردشگران است.