سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

محمدرضا محبوب فر – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی توریسم
سیروس شفقی – استاد دانشگاه اصفهان
علی زنگی آبادی – دانشیار دانشگاه اصفهان

چکیده:

گردشگری به عنوان صنعتی نوپا درجهان درردیف یکی از سه منبع درآمدی اول به شمار می آید ولی درایران به دلایل فراوان هنوز جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است شهرستان کاشان علیرغم شرایط جغرافیایی و تاریخی مناسب و برخورداری از معماری اصیل ایرانی خانه های تاریخی مساجد بازار تپه های باستانی صنایع دستی منحصر بفرد آیین ها و مراسم خاص مانند گلابگیری و صدها جاذبه تاریخی فرهنگی و طبیعی دیگر نتوانسته است هماهنگ با این قابلیت های بسیار بالا صنعت گردشگری خارجی و داخلی خودرا متحول سازد این تحقیق با هدف یافتن پاسخ به این سوال که چه عامل یا عواملی باعث شده است تا این سرزمین از مزایای متعدد گردشگری بی بهره بماند تهیه شده است همچنین چگونه می توان ضمن بهره مندی از منافع حاصل از گردشگری تاریخی فرهنگی منطقه از میزان اثرات سوء گردشگری درمنطقه کاست و درراستای پایداری شهر بهره مند شد این پژوهش که براساس روش سیستمی و کارکرد شناسی است و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Spss و برای تحلیل مکانی و استقرار نقاط برروی نقشه از نرم افزار ARC GIS استفاده شدهاست به بررسی یافته های مطالعات کتابخانه ای و نتایج یک بررسی میدانی از طریق توزیع پرسشنامه بین گردشگران و همچنین مصاحبه با کارشناسان مختلف پرداخته و ضمن شناسایی جنبه های مختلف موضوع به ویژه تهیه و اجرای طرح جامع گردشگری شهرستان کاشان با توسعه صنعت گردشگری و امکان جذب گردشگر در بخش مرکزی این شهرستان شهر کاشان می پردازد