سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سادات هاشمی نسب – فوق لیسانس جغرافیا گرایش اقلیم شناسی
هوشمند عطائی – دانشگاه پیام نور
راضیه فنائی – فوق لیسانس جغرافیا
نیلوفر باقری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:

شرایط اقلیمی تاثیرمهمی برتقاضا و رضایتمندی گردشگران دارد و گردشگران نیازمند اطلاعاتی صحیح درباره ارزیابی تعیین محل و زمان مناسب برای سفر میب اشند دراین پژوهش جهت ارزیابی اقلیم گردشگری شهرسمنان با بکارگیری روشهای دمای معادل فیزیولوژیک PET متوسط نظرسنجی PMV و پیش بینی درصد نارضایتی افراد PPD از آمار ۱۴ ساله ۱۹۹۲تا۲۰۰۵ میلادی ایستگاه سینوپتیک سمنان و از فراسنج های اقلیمی متوسط دمای خشک برحسب سانتی گراد متوسط رطوبت نسبی برحسب درصد متوسط سرعت باد برحسب متر برثانیه متوسط فشار بخار برحسب هکتوپاسکال و میزان ابرناکی برحسب اکتا استفاده شده است نتیجه این بررسی نشان میدهد که سمنان براساس روش PET درماه مه و با توجه به مقادیر عددی برحسب روش PMV درماه اکتبر و نوامبر دارای شرایط مطلوب اقلیمی بوده و درماه های ژوئن ، جولای اگوست درجه متفاوتی از تنش گرمایی درآن حاکم می باشد.