سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیاوش بختیاروند بختیاری – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم جنگل دانشگاه شهرکرد
هرمز سهرابی –
محمدرضا بابایی خورزوقی –

چکیده:

تغییرات آب و هوایی و گرمایش زمین از چالش های بزرگی است که انسان امروزی با آن روبرو است. مهمترین دلیل این تغییر اقلیم بالا رفتن غلظت گازهای گلخانه ای و در راس آنها Co2 عنوان گردیده است. درختان با جذب Co2 اتمسفر و تبدیل آن به ماده آلی وذخیره کربن در اندامهای خود، توانایی بالایی در کاهش غلظت این گاز و متعاقب آن تاثیر بسزایی در جلوگیری از فرآیند گرمایش زمین دارند. این توانایی با توجه به شرایط خاص هر منطقه و گونه درختی متفاوت است. دراین تحقیق توان ذخیره کربن گونه کاج تهران( Pinus eldarica) در جنگلکاری های اطراف مجتمع فولاد مبارکه و در شرایط اقلیمی نیمه خشک بررسی شد. برای این منظور به طور تصادفی سه قطعه از جنگل آماربرداری ۱۰۰% گردید. در هر یک از این قطعات تعداد ۵ پایه با پراکنش مناسب، در طبقات قطر برابر سینه، قطع گردید. در محل قطع وزن تر اندام‌های مختلف و کل درخت اندازه گیری شد. سپس از بخش‌های مختلف درخت نمونه‌هایی برای تعیین وزن خشک به آزمایشگاه منتقل گردید. پس از تعیین وزن خشک، میزان کربن برای هرکدام از اندام‌ها ونیز برای کل درخت به دست آمد. با برقراری معادلات آلومتریک برای برآورد موجودی کرین درخت بر اساس قطر برابر سینه و به کمک اطلاعات آماربرداری، میزان کربن اندوخته شده در واحد سطح به دست آمد. نتایج نشان داد که این درختان طی مدت ۱۶ سال میزان ۳/۵۶ تن در هکتار و در مجموع ۲۲۵۲۰ تن کربن را در جنگل‌کاری موجود در اندامهای خود ذخیره نموده اند. به عبارت دیگر ۸۲۶۴۸ تن Co2 را از اتمسفر جذب کرده اند. بر اساس اطلاعات ثبت شده در مجتمع فولاد مبارکه، در همین مدت ۶۳۷۲۰۰۰۰ تن Co2طی فرآیند تولید فولاد در اتمسفر رها گردیده است.