سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای توریسم و توسعه

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

مدینه حسینی – اداره کل آموزش و پرورش استان فارس

چکیده:

گردشگری و توریسم امروزه نقش بسیار مهمی در اقتصاد کشورهای مختلف جهان ایفا می کند. در حقیقت، گردشگری به صنعتی بدل شده که بخش مهمی از درآمدهای کشورها را تامین می کند. در این میان، کشور ما ایران می تواند جایگاه ارزنده ای داشته باشد، چرا که ایران به دلیل تاریخ و تمدن کهن و در اختیار داشتن سرزمینی چهار فصل هم از نظر جاذبه های تاریخی و هم از نظر جاذبه های گردشگری، در زمره ده کشور اول جهان است. در این میان استان کهگیلویه و بویراحمد با داشتن منابع سرشار توریستی در زمینه های مختلف این قابلیت را دارد که با راهکارهای مناسب به یکی از قطب های گردشگری تبد یل شود . تحقق چنین قابلیتی در گرو عملکردی صحیح و برنامه ریزی شده چه در سطح کلان و چه در سطحی پایین تر در عین نگاه علمی و کارشناسانه به مزایا و تاثیرات مثبت و منفی تولید توریسم است. در میان مناطق مستعد گردشگری ایران، استان کهگیلویه و بویراحمد دار ای ویژگ ی ه ا و منابع بالقوه منحصر به فردی در زمینه گردشگری است. ولی متاسفانه به گواه ارزیابی و مدارک مستند، استانی چنین غنی و ثروتمند در منابع، در بسیاری از شاخص های توسعه؛ در بین استان های کشور در رتبه آخر قرار گرفته است. این امر نشان می دهد که از منابع و استعدادهای بالقوه استان بنا به علل مختلف استفاده مطلوب نشده است. می توان برخی از عوامل این توسعه نی افتگی را در مد یریت ناکارآمد و بدون برنامه، عدم آگاهی جمعی و نیز بی توجهی در به فعلیت رساندن منابع بالقوه، عدم سرمایه گزاری و استفاده نکردن از توانمندی های استان در زمینه های مختلف جستجو کرد . در واقع یک ی از زمینه هایی که در استان مورد غفلت جدی واقع شده صنعت گردشگر ی و بهره ها ی ناش ی از آن است . ویژگی های خاص استان به لحاظ شرایط فرهنگی- تاریخی، آب و هوا یی و اقلیم ی و نی ز جغرافی ای طبیعی که یکی از زیباترین مناطق جنوب ایران را به وجود آورده است، استان را مستعد صنعت توریسم که یکی از محورهای اقتصاد جهانی می باشد؛ کرده است.